Lotta och Helena arbetar på Nätvandrarna, ett projekt hos Fryshuset

Prat om näthat och vinsten av att vara snäll

I går träffade Stiftelsens verksamhetschef Fryshusets Nätvandrare Lotta och Helena för att diskutera livet på nätet.

Vi pratade om vikten av kommunikation mellan unga och vuxna gällande nätet, men även om tendensen att göra hat och mobbning på nätet till ett ungdomsproblem. Alla som vart inne på olika nätforum vet att tonen kan vara oerhört grov och otrevlig. Inte minst bland vuxna. Nog är dags att börja prata om sambandet mellan vuxnas grova ton på nätet och det näthat som sprids bland unga?

Genom sitt arbete har Lotta och Helena regelbunden kontakt med ungdomar runt om i Sverige och har märkt hur det grova språket på nätet normaliseras och i allt högre grad sipprar in i våra konversationer IRL.

Hur kommer det sig att vi blir allt mindre snälla mot varandra, när alla egentligen vet att vänlighet gör att vi mår bra. I tidningen Chef (2 mars 2016) kan man läsa om hur google sedan 2002 drivit en studie med syfte att hitta de faktorer som bygger ett drömteam. Vad tror ni man kom fram till? Jo, de team där medarbetarna respekterade varandras känslor och var angelägna om att låta alla komma till tals, var de mest produktiva, skapade störst vinst och blev de mest framgångsrika.

Värt att tänka på i alla relationer, både på och av nätet.