Expertråd – Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Du är här:

Expertråd – Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi

Expertråd – Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi

Expertrådets uppgift är att utgöra ett bollplank till Stiftelsens operativa enhet och till styrelsen, exempelvis gällande strategi eller inför planerade projekt och aktiviteter.

Expertrådet träffas löpande under året tillsammans med verksamhetschefen och ibland även stiftarna. Till dessa möten har också styrelsen en stående inbjudan. Medlemmarna i expertrådet företräder inte Stiftelsen externt.

 

 

Elisabeth Marx

Elisabeth Marx är speciallärare med 40 års erfarenhet av undervisning. I sitt arbete handleder hon pedagoger och föräldrar, gör pedagogiska läs- och skrivutredningar och föreläser på grundskolor, gymnasier och högskolor.  Elisabeth är även kanslichef för Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen där hon ansvarar för den löpande verksamheten. I Svenska Dyslexiföreningen sitter hon även med i styrelsen.

Bengt-Erik Johansson

Bengt-Erik är förbundsordförande i Dyslexiförbundet FMLS sedan 2008. Han har lång erfarenhet som lärare inom vuxenutbildningen och har därigenom träffat många med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och räknesvårigheter/dyskalkyli. Bengt-Erik har själv läs- och skrivsvårigheter, erfarenheter som han dagligen använder sig av i sitt arbete som förbundsordförande.

Susanna Cederquist

Susanna är lärare i grunden men kan även titulera sig som föreläsare, handledare, författare och grundare av företaget och temat En Bild av Dyslexi. I sitt arbete breddar hon bilden av dyslexi från att endast utgöra en utmaning, till att även innefatta unika styrkor och möjligheter. Susanna arbetar efter mottot att vi alla är olika och att vi därför måste bli bättre på att tillvarata och se värdet av våra olika kompetenser, i skolan, arbetslivet och i vardagen.

Publicerad