Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi (GAMLA)

Alla människor är unika och lär sig och utvecklas på olika sätt. Dyslexi innebär att en tar till sig och förmedlar kunskap på ett sätt som skiljer sig från det som i samhället framstår som normativt. Stiftelsen vill bredda normen och arbetar därför för att nyansera bilden av dyslexi där både utmaningar och styrkor lyfts fram.

”Till alla som har dyslexi vill jag säga att jag vet hur det känns. Vi är jättemånga som har det så du är inte ensam.”

H.K.H. Prins Carl Philip

Fakta om dyslexi

Vill du lära dig mer om dyslexi? Här hittar du statistik och annan viktig och intressant fakta.

Vad är dyslexi?

 • Fem till åtta procent av Sveriges befolkning har dyslexi. Det betyder att det finns åtminstone en halv miljon dyslektiker i Sverige och minst en elev med dyslexi i varje klass.
 • Dyslexi är ärftligt och klassas som en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).
 • Hjärnan hos en person med dyslexi fungerar på ett lite annat sätt än en person som inte har dyslexi. Exempelvis är den bunt med nervtrådar som förbinder delarna i hjärnan som hanterar tal och språk inte lika omfångsrik. Den kanske största skillnaden finns hos de så kallade minikolumnerna, små enheter i hjärnan som skickar signaler mellan varandra. Hos en dyslektiker är avståndet mellan minikolumnerna större. Det innebär att signalerna måste förflytta sig en längre sträcka, vilket kan resultera i svårigheter med att läsa och att skriva, men det skapar också förutsättningar att skaffa sig en tydlig överblick av en stor mängd information. Detta förklarar varför många dyslektiker är duktiga på att lösa komplexa problem och identifiera avvikande mönster i en stor mängd information.
 • Synen hos dyslektiker fungerar lite annorlunda. Blicken rör sig mer och gör det svårare att fixera texten ord för ord. Detta beror på att dyslektiker har ett symmetriskt seende och tar in information från hela synfältet, även det som sker i periferin.
 • Vanliga dyslexistyrkor är kreativitet, problemlösningsförmåga, visuell förmåga, samarbetsförmåga och förmåga att se och förstå stora sammanhang.
 • Några exempel på kända dyslektiker är Alexander Pärleros, Daniel Ek, Helene Tursten, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Prins Carl Philip, H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Ingvar Kamprad, Ison Glasgow, Jennifer Aniston, Keira Knightley, Kristin Kaspersen, Linda Pira, Molly Nutley, Nassim Al Fakir, Petter Alexis Askergren, Selma Lagerlöf och Steve Jobs.
 • Flera företag och organisationer har börjat uppmärksamma och dra nytta av dyslektikers unika kompetenser. En av dessa är Storbritanniens underrättelsetjänst MI6 som anställde drygt 100 dyslektiker i arbetet med att upptäcka och avvärja terrorhot. Anledningen är just dyslektikers förmåga att se avvikande mönster i stora mängder information.
 • World Economic Forum har listat eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden där typiska dyslexistyrkor som kreativt tänkande och problemlösningsförmåga toppar listan.

Varför arbetar vi för ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi?

Trots att det finns många styrkor med dyslexi har många i Sverige en bild av dyslexi som något som uteslutande är negativt. En förklaring till detta kan vara att dyslexiforskningen till stor del är problemfokuserad. Bilden av dyslexi som ett problem eller hinder kan bidra till ett försämrat självförtroende hos den enskilde och att samhället går miste om viktig kunskap och lika viktiga perspektiv. Prinsparets Stiftelse vill därför bidra till en mer nyanserad bild av dyslexi och skapa förutsättningar för dyslektiker att nå sin fulla potential.  

Hur skapar vi ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi?

 • Kunskapsspridning i skolan och på arbetsplatser. Vi behöver lära oss om dyslexi, vilka utmaningar det innebär och vilka strategier som krävs för att kunna bemöta och komma runt dessa.
 • Tidig upptäckt och god pedagogik. Om dyslexi upptäcks i tidig ålder kan tidiga insatser göras vilket stärker förutsättningen att kunna hantera utmaningarna som följer med diagnosen. Det krävs såklart även att pedagoger tillgängliggör verktyg och hjälpmedel för att individanpassa undervisningen och låta elever lära sig på det sätt som passar bäst.
 • Öka kunskapen om dyslexistyrkor. Genom att synliggöra de viktiga styrkorna som följer med diagnosen kan vi vidga normen och skapa ett mer inkluderande samhälle.

I en perfekt värld ser vi olikheter som en tillgång och förutsättning för att utveckla ett starkt och dynamiskt samhälle. Dit vill vi nå.

Vill du lära dig mer om dyslexi?

Ovanstående fakta är till stor del hämtat från boken Älskade dyslexi som vi tagit fram med hjälp av 15 experter inom dyslexi. Boken finns tillgänglig hos Storytel.

Källor

Fernette Eide & Brock Eide, Internationella auktoriteter på området dyslexi och inlärningsvariationer. Författare till boken The advantage of dyslexia.
Gunnar Bjursell, Professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Har arbetat inom en rad tvärvetenskapliga forskningsområden, bland annat kulturmedicin, där man undersöker kulturens betydelse för den mänskliga hjärnan.
Helen Taylor, Forskare inom sociala strukturer vid Cambridge University i England och har utvecklat en helt ny evolutionsteori.
Johan Wiklund, Forskare inom entreprenörskap vid Whitman School of Management vid Syracuse University i USA.
Simon Kyaga, Överläkare i psykiatri och tidigare verksam vid Karolinska Institutet. Han har forskat kring sambandet mellan kreativitet och psykiatriska diagnoser.
Ulrika Wolff, Professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet och hon har forskat i ett par decennier kring läs- och skrivsvårigheter
Svenska Dyslexiföreningen, https://www.dyslexiforeningen.se/vad-ar-dyslexi
World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Våra projekt

Älskade dyslexi – en samtalsserie

Tillsammans med Storytel har Prinsparets Stiftelse lanserat samtalsserien Älskade Dyslexi….

Värdet av dyslexi

Tillsammans med EY Sverige har Prinsparets Stiftelse lanserat rapporten Värdet…

Älskade dyslexi

Tillhör du de 5-8 procent av befolkningen som har störst…

Superentreprenörer

Många av världens främsta entreprenörer har dyslexi vilket kan tänkas…

Dyslexialands bokklubb

På Facebook har Dyslexialand startat upp en bokklubb tillsammans med…

I en värld utan dyslexi

En fördel med att vara dyslektiker är bland annat att…
Dyslexialands flagga

Dyslexialand

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse har byggt upp…
Fler projekt Färre projekt