Fotograf: Alexis Daflos, Kungl. HusgerŒdskammaren

Barn och unga bjuds in till Slottet

Den 7 september håller Stiftelsen symposium på Kungliga Slottet i Stockholm. Största delen inbjudna är barn och unga i åldrarna 12-15 år.

Deltagarna kommer samtala kring temat ”Så vill vi att vuxna pratar med oss om nätet”. Symposiet är startskottet för Stiftelsens satsning på att förbättra kommunikationen mellan barn & unga och vuxna gällande livet på nätet. Samtal kring dagens tema varvas med tal från Prinsparet och näthjältarna Isa Gavlan och Linnea Holst. Dagen genomförs i samarbete med barnrättsorganisationen Bris.

Kunskapsbrist ökar risken för förbud

Precis som det utanför nätet existerar hat, mobbing och kränkningar, existerar det även på nätet.

I spåren av nätmobbning kommer andra utmaningar, exempelvis att många vuxna inte vet hur de ska prata med unga om nätet. Detta grundar sig i att många helt eller delvis saknar kunskap om den virtuella värld som till stor del utgör ungas verklighet.

Föräldrars känsla av att inte ha kontroll över sina barn har en tendens att resultera i förbud snarare än i samtal. Förbud som i förlängningen har motsatt effekt då många fortsätter använda sociala medier i hemlighet. I de fall någon blir utsatt för kränkningar på nätet är steget att berätta för föräldrarna ofta alltför stort, eftersom kränkningen sker i ett förbjudet forum.

Det paradoxala i sammanhanget är att barn och unga längtar efter att prata med vuxna om just livet på nätet.

Genom att ta del av barn och ungas egna erfarenheter och idéer vill vi öppna upp för fler samtal om livet på nätet där både unga och vuxna är aktiva deltagare.